Kontaktuppgifter

Nya medlemmar är varmt välkomna med i vår förening

Fyll i medlemskapsansökan direkt i nexgolf eller använd dig av formuläret och betala in medlemsavgiften på vårt konto. Utöver det här behöver vi en kopia av ditt Green Card eller ditt senaste medlemskort. Kopian kan skickas per epost eller postas (adressuppgifter nedanför).

Medlemsansökan i nexgolf.

Ta kontakt med oss

Botnia Golfs kontor

Telefon: 06-2324663
Epost: botniagolf@botniagolf.fi

Verksamhetsledare

Erkki Lehtola

Telefon: 044-5109549
Epost: erkki.lehtola@botniagolf.fi

Klubbrestaurangen

Greenkeeper

Ilpo Koponen

Telefon: 040-5912690
Epost: ilpo.koponen@pp4.inet.fi

Banans adress: Hermanninmäki 22, 61980 PÄNTÄNE
Postadress: PL 55, 61801 KAUHAJOKI
FO-nummer: 0754017-3

Kontakta oss: