Information

Årsgranskningen av hcp (AHR) gjordes 14.01.2019

Botniagolf har utfört årsgranskningen för säsongen 2018 den 14.01.2019.

För endel spelare har hcp förändrat sig, antingen genom att det minskat eller ökat beroende på de personliga resultaten under säsongen 2018. Det här kan ha orsakat förundran.

I Finland använder vi det Europeiska Golfförbundets EGA:s förnyade hcp-system, där det förutom tävlingsresultatens korrigering (CBA-korrigering) görs en årlig granskning (AHR). Årsgranskningen utförs för de spelare som har ett aktivt EGA-hcp. För att uppnå den statusen måste man ha spelat minst 8 registrerade hcp-rundor under de två senaste åren så att minst 4 av dessa spelats under säsongen 2018.

Den moderna teknologin har möjliggjort att hcp-systemet beaktar olika spelförhållanden och hela årets resultatnivå, så att varje enskild spelares hcp reflekterar den verkliga nivån.

Årsgranskningen av hcp har varit en del av hcp-systemet en längre tid. Numera görs årsgranskningen automatistkt via NexGolf och GolfBox.

I årsgranskningsprocessen finns det inte utrymme för de nationella förbunden att göra undantag, förutom de som hör till hcp-grupp 1 (hcp lägre än 4,5), för vilken Finlands Golfförbunds regel- och hcp-kommitté har beslutat följande: En spelares hcp kan inte via AHR-korrigeringen falla från hcp-grupp 2 till hcp-grupp 1, utan den stannar följaktligen på 4,5.

I hcp-grupp 1 kan AHR-granskningen inte sänka hcp, men den kan höja hcp. Föreningens hcp-kommitté kan dock anhålla om att sänka spelarens hcp av Finlands Golfförbunds regel och hcp-kommitté.

Information

Medlemsavgifterna för säsongen 2019

Medlemsavgiftsräkningarna för säsongen 2019 anländer per post till de medlemmar som inte angett att de vill ha räkningarna per epost under vecka 2, förfallodagen för räkningarna är 22.1.2019.
Medlemsavgiften för vuxna är 95€ och för juniorer 50€.

I medlemsavgiften ingår:
– En årgång av Golflehti
– En greenfee till halva priset på Botnia Golfs bana
– Förmånligare greenfeepriser på Botnia Golf
– Förmånligare tävlingsavgifter på Botnia Golf

Adressändringar kan man göra direkt i nexgolf (nexgolf.fi/bg) eller per email: botniagolf@botniagolf.fi

Information

Botnia Golf rf:s höstmöte och avslutningsfest för säsongen 2018

Botnia Golf rf:s höstmöte hålles på klubben fredagen den 23.11. klockan 18:00. Alla föreningens medlemmar är välkomna.

Säsongen 2018 avslutas med en fest fredagen den 23.11.2018 på klubbhuset efter höstmötet, ungefär kl 19:30.

På avslutningsfesten avnjuter vi en välsmakande middag. På middagen serveras Hereford-stek sponsorerad av Antti och Tarja Uusi-Kyyny eller ungslax.

Tanken med middagen är utom att äta gott och njuta av trevlig samvaro också att stöda Botnia Golfs verksamhet. Middagens pris är 35 €.

I samband med avslutningsfesten delar vi också ut priser till de av Botnia Golfs medlemmar som skördat framgångar under säsongen.

Anmälningar till avslutningsmiddagen senast tisdagen den 20.11. per email till botniagolf@botniagolf.fi eller per telefon till Erkki Lehtola 044-5109549.